Hoppa direkt till art:

Fjärilar

Fjärilar i april

En del arter övervintrar som fullbildade fjärilar. De är då redo att komma ut och flyga så fort vädret tillåter på våren.

I Hallsbergstrakten är det nu sex arter det gäller om man räknar in den sällsynta videfuksen.

En vitfjäril, Citronfjäril, och fyra vinterpraktfjärilar, Nässelfjäril, påfågelöga, vinbärsfuks och sorgmantel.

Man kan också titta efter en tidig mätarfjäril: Brun flickfjäril

Citronfjäril  Gonepteryx rhamni

Citronfjärilen tävlar med nässelfjärilen om att visa sig först på våren.

De första citronfjärilarna på våren är gula. Det beror på att hannarna börjar flyga ett par veckor innan honorna. De sitter alltid så att de visar undersidan på vingarna.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Nässelfjäril  Agalais urtcae

Mer eller mindre tilltufsad av vintern kommer nässelfjärilen fram och visar sig i solvarmt läge så fort temperaturen tillåter.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Påfågelöga  Inachis io

Liksom nässelfjärilen lever larven på nässlor. De fullbildade fjärilarna övervintrar och kommer fram tidigt på våren. De stora ögonfläckarna gör den lätt att känna igen

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Vinbärsfuks  Polygonia c-album

Fjärilen kan tas för en lite svagt färgad nässelfjäril, men lägg märke till hur flikiga vingarna är och att de har ett ljust c på undersidan på vingen. Hittas mest i skogsgläntor och skogsbryn.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Videfuks Nymphalis xanthomelas

Videfuksen has varit borta från Sverige i några år, men de senaste åren har den återkommit.

Våren 2014 blev det flera observationer i Närke.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Sorgmantel   Nymphalis antiopa

Lätt att känna igen med sina mörka vingar med ljus kant. Den ljusa kanten är gräddgul på hösten och vit efter övervintring. Sorgmanteln förekommer mest i barrblandskog med björk och sälg.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se


Brun flickfjäril  Archiearis parthenias

Detta är inte en dagfjäril utan en mätare, men den är mycket tidig och ett trevligt vårtecken att titta efter.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se