Fjärilar

Länkar

Det finns en mängd bra länkar för fjärilsstudier på Internet.

En första guide till dagfjärilar. En översikt i pdf-format från Nationalnyckeln.

Mina fjärilsbilder på Pbase. Jag har lagt in en del av mina fjärilsbilder på Pbase.
- Om namnet under en bild omges av vinklar är det fråga om ett
  ”galleri” med flera bilder.
- Om du klickar på en liten bild i ett galleri får du upp den i större
   format.
- Om du klickar på en stor bild får du se galleriet med små bilder igen
- Långt upp till höger står previous|next. Previous betyder
   föregående medan next betyder nästa.

Länsstyrelsen i Örebro har en sida om fjärilsövervakning

Svensk dagfjärilsövervakning
När du kommit igång med fjärilsstudierna lite vill du säkert vara med i detta projekt med en egen slinga eller en egen punkt.

Artportalen       Här kan du se var olika djur och växter har blivit observerade i Sverige. Du kan också bli rapportör, och lägga in dina egna observationer.
Fjärilarna finns under Rapportsystemet för småkryp.
Det finns också bilder på de olika arterna som rapportörer lagt in.

Lepidoptera.se  Magnus Unger har gjort en fantastisk hemsida om fjärilar. Han presenterar den så här: ”Målet med Lepidoptera.se är att för svenska fjärilsarter göra flygtider och utbredning tillgängligt i ett format som är enkelt att ta till sig. Även bilder, länkar till andra sidor samt alternativa namn finns tillgängliga. Förhoppningsvis kommer detta att vara till hjälp när man försöker artbestämma fjärilar.”

Leps.it              Moths and Butterflies of Europe and North Africa by Paolo Mazzei, Daniel Morel, Raniero Panfili, Ilaria Pimpinelli, Diego Reggianti
Målet är att ha bilder på alla stadier av alla fjärilar (inte bara dagfjärilar) i hela Europa. Målet är inte nått ännu, men här finns väldigt mycket, och du kan exempelvis få miniatyrbilder av alla fjärilar i en familj att välja bland.

Lepiforum.de     En tysk sajt, med text på tyska, som handlar om fjärilar i Tyskland, Schweiz, Österrike och Ungern. Medlemmarna i de rätta länderna kan skicka in bilder på fjärilar och få dem identifierade och diskuterade. Dessa bilder används sedan till illustrationer av arterna.
Du kan få bildöversikter över olika familjer m.m. Mycket bra för artbestämning av fotograferade fjärilar, framför allt nattfjärilar.
Man inser snart att Falter är fjäril på tyska

ARKive.org        En hemsida med bilder, filmer och information ”ARKive's mission is to promote a greater understanding of global biodiversity, and the conservation of the world's most threatened species, using the power of wildlife imagery” dvs. ARKives mål är att främja en större försåelse för den globala biologiska mångfalden och bevarandet av världens mest hotade arter genom att använda kraften i bilder och filmer av naturen.

Naturhistoriska Riksmuseet.
Svenska fjärilar. Lista med bilder och utbredning för alla svenska fjärilsarter.
Av Bengt Gustafsson