Fjärilar

Bokmärken

Om man gör några bokmärken med urval av fjärilar kan man sedan ha en sammanfattning att öva på så fort man tar upp en bok.

Fjärilsgrupper

Först ett märke med representanter för olika fjärilsgrupper på framsidan och en lista på de fjärilsarter som man kan förvänta sig att träffa på i Hallsbergstrakten.

Om du laddar ned det ser du att det blir 5 bokmärken av ett A4-papper när du klipper isär dem

Ladda ner bokmärket som pdf

Aprilfjärilar

I april kan du gå ut och leta efter de arter som övervintrar som fullbildade fjärilar.

Förutom de tidiga dagfjärilarna kan man titta efter en mätarfjäril: Brun flickfjäril.

Laddar ner bokmärket som pdf

Bokmarke_dagfjarilar.pdf Bokmarke_dagfjarilar.pdf Bokmarke_Aprilfjarilar.pdf

Majfjärilar

I maj kan du se de fjärilar som övervintrat som puppor.

Mätarfjärilen liten ängsmätare är också vanlig i maj.

Ladda ner bokmärket som pdf.

Bokmarke_majfjarilar_ed2.pdf

Slutet av maj eller början på juni

I månadsskiftet maj/juni kommer några fjärilar till. Det är arter som övervintrat som larver.

Ladda ner bokmärket som pdf.

Bokmarke_MajJunifjarilar.pdf

Dagflygande nattfjärilar

Några vanliga dagflygande nattfjärilar finner du på detta bokmärke.

Lada ner bokmärket som pdf.

Bokmarke_Dagflygande_nattfjarilar.pdf