Fjärilar

När flyger olika fjärilar?

Fjärilarna är i allmänhet kortlivade som fullbildade. Flygtid för en enskild fjärilsindivid är kanske ett par dagar eller ett ett par veckor. Olika arter har olika taktik för i vilket stadium de ska övervintra, och när de fullbildade fjärilarna ska flyga. Det gör att olika arter har mer eller mindre bestämda flygtider. Här är ett försök att dela in fjärilarna efter vilka arter som du kan se vid olika tider på året.

Mitten av april

I april (eller mars om våren är gynnsam) kommer de fjärilar som övervintrat som fullbildade fjärilar.

Nässelfjäril, citronfjäril, påfågelöga, vinbärsfuks och sorgmantel.
Dessutom kan du spana efter en mätarfjäril: Brun flickfjäril.

Början av maj

I början maj kommer det till några arter som övervintrat som puppor.

Grönsnabbvinge, tosteblåvinge och rapsfjäril är först, strax efter kommer ängs- och skogsvitvingarna och aurorafjärilen.

Slutet av maj

Under andra halvan av maj kommer smultronvisslare, mindre blåvinge, m.fl. och blandar sig med de tidigare kläckta arterna.

Dessutom kan du se en liten brunaktig mätarfjäril: Allmän ängsmätare

Början av juni

Någon vecka in i juni

Nu kommer fler arter allt eftersom. Blåvingar, pärlemorfjärilar…

De tidiga vårfjärilarna kan fortfarande ses, men är ofta i dålig kondition.

Två dagflygande mätare som kommer nu är: Rutig buskmätare (liten buskmätare) och svartribbad vitvingemätare

Slutet av juni / början av juli

I månadsskiftet juni/juli är artrikedomen som störst, men de tidiga vårfjärilarna har slutat flyga. I stället finns flera arter ur olika familjer. Bl.a. har den näst vanligaste(?) svenska fjärilen, luktgräsfjärilen, börjat flyga.