Hoppa direkt till art:

Fjärilar

Fjärilar i början av juni

I första eller andra veckan av juni kommer några arter till som övervintrat som larver. De som övervintrade som puppor och började flyga i början av maj kan fortfarande ses, men ser nu ofta mycket slitna ut. Eventuellt kan du också se några långlivade exemplar av de som övervintrade som fullbildade fjärilar.

Jag har också tagit med ett par arter dagflygande nattfjärilar. De finns på slutet.


Fjärilar som flyger sedan tidigare

Fjärilar som just börjat flyga

Smultronvisslare  
Pyrgus malvae

Ses på torra ställen. Skogsvägar, skogsbryn, bergknallar.
Liten, diskret färgad och flyger snabbt nära marken. Den har beskrivits som att den liknar en dammtuss som flyger runt.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Ängssmygare  
Ochlodes sylvanus

Flyger snabbt och ger ett allmänt intryck i flykten. Ses oftast i ängsmark och blomrika vägkanter. I gläntor i näringsrikare skog.

Hannen (bild till vänster) skiljer sig från honan på ett svart doftfjällstreck på framvingen.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Skogsvisslare  
Erynnis tages

Flyger på torra marker. Ungefär samma som smul-tronvisslaren. Flyger också snabbt och nära marken, och ännu svårare att se än smultronvisslaren.


Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Ängsblåvinge
Polyommatus semiargus

Flyger på blomrika marker från andra veckan i juni.

Undersidan är grå med svarta ögonfläckar men inget gult eller orange.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Svartfläckig glanssmygare
Carterocephalus silvicola

Från sista veckan i maj flyger den i fuktig, blomrik skogsmark eller längs vägar och i gläntor i skog.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Puktörneblåvinge
Polyommatus icarus

Flyger på torra blomrika mrker från början av juni.

Känns igen på den vita kilen på bakvingen och den svarta fläcken långt ner på framvingen.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Rapsfjäril Pieris napi

Vår vanligaste fjäril som flyger i två generationer från vår till höst. Liknar kålfjärilen men den har ett mörkt mönster på vingribborna, och larverna lever av andra korsblommiga växter. Saknas i skogs- och myrmark.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Rapsfjärilen på Arkive.org

Silverblåvinge
Polyommatus amandus

Flyger från någon vecka in i juni.

Silverblå ovansida. Undersidan på vingarn har orange fläckar, men inget blått i dessa.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Ängs-/skogsvitvinge
Leptider reali / sinapis

Flyger maj-juni i ängs- eller skogsmark.
De båda arterna är mycket svåra att skilja åt och de beskrevs inte som skilda arter förrän år 1988

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se om ängs- skogs- vitvinge

Kålfjäril
Pieris brassicae

Flyger i två generationer. Den första från mitten av maj.

Lite större än raps- och rov-fjärilarna.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Aurorafjäril   
Anthocaris cardamines

Flyger maj-juni i kulturpåverkad mark gärna nära skog. Hanen är lätt att känna igen på de orangea fälten på framvingarna. Honan saknar denna färg, men har samma grönspräckliga teckning på undersidan som hannen.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Brunfläckig pärlemorfjäril
Boloria selene

Flyger från någon vecka in i juni-en bit in juli

Se bldspel

Mera hos lepidoptera.se

Mindre blåvinge  
Cupido minimus

Vår minsta blåvinge är brun, kanske med några blå fjäll för att visa sin rätta identitet. Larven lever av getväppling och den färdigbildade fjärilen hittas i bestånd av getväppling.

Se bildspel

Mera hos  lepidoptera.se

Skogsnätfjäril
Melitaea athalia

Flyger från början av juni

Känns igen på sin nätmönstrade ovansida.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Mindre guldvinge
Lycaena phlaeas

Den mindre guldvingen har två generationer per år. Den första generationen flyger från slutet av maj till mitten av juni. Oftast på torra steniga platser där den flyger snabbt strax ovan marken.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se


Amiral  
Vanessa atalanta

Kan inte övervintra i Sverige, men nya individer kommer flygande söderifrån på för sommaren. Ses ofta i en blommande syrén.

Om sommaren är gynnsam kan en andra generation växa upp i Sverige, men när hösten kommer dör de.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Kamgräsfjäril  
Coenonympha pamphilus

Flyger långsammare än ängsmygaren, men ger också ett allmänt orange intryck i flykten. När den sätter sig visar den bara undersidan av vingarna. Flyger på ängs- och hagmarker av alla slag.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Tistelfjäril  
Cynthia cardui

Liksom amiralen övervintrar arten inte i Sverige, men i månadsskiftet maj-juni kan man se slitna fjärilar som flugit hit från Frankrike. I augusti kan en andra generation vara talrik, men dör när hösten kommer.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se


Kvickgräsfjäril  
Pararge aegeria

Ses mest längs skogsvägar och gläntor i skogen.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Pärlgräsfjäril
Coenonympha arcania

Börjar flyga första eller andra veckan i juni.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se


Prydlig pärlemorfjäril  
Boloria euphrosyne

Den första pärlemorfjärilen att visa sig på försommaren. Flyger på öppna blomrika marker.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Rutig (Liten) buskmätare  
Chiasmia clatrata

Den nattfjäril som oftast blir tagen för en dagfjäril, en nätfjäril.

Den är liten och lätt att känna igen, bl.a. har den trådformiga antenner.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Citronfjäril   
Gonepteryx rhamni

Citronfjärilen tävlar med nässelfjärilen om att visa sig först på våren.

De första citronfjärilarna på våren är gula. Det beror på att hannarna börjar flyga ett par veckor innan honorna. De sitter alltid så att de visar undersidan på vingarna.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Svartribbad vitvingemätare
Siona lineata

Vanlig på ängsmark, särskilt med högt gräs. Aktiv hela dygnet.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Nässelfjäril
Aglais urticae

Mer eller mindre tilltufsad av vintern kommer nässelfjärilen fram och visar sig i solvarmt läge så fort temperaturen tillåter.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Humlelik dagsvärmare Hemaris fuciformis

Maskerad till en humla med sina genomskinliga vingar och gulsvartfärgaded håriga kropp, men de avslöjas som svärmare när de står framför en blomma och suger nektar med sin sugsnabel.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Påfågelöga  
Inachis io

Liksom nässelfjärilen lever larven på nässlor. De fullbildade fjärilarna övervintrar och kommer fram tidigt på våren. De stora ögonfläckarna gör den lätt att känna igen

Se bildspel

Mera på lepidoptera.seVinbärsfuks   
Polygonia c-album

Fjärilen kan tas för en lite svagt färgad nässelfjäril, men lägg märke till hur flikiga vingarna är och att de har ett ljust c på undersidan på vingen. Hittas mest i skogsgläntor och skogsbryn.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se
Sorgmantel  
Nymphalis antiopa

Lätt att känna igen med sina mörka vingar med ljus kant. Den ljusa kanten är gräddgul på hösten och vit efter övervintring. Sorgmanteln förekommer mest i barrblandskog med björk och sälg.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se