Fjärilar

Exkursioner

Senvår. 21 och 22 maj

Vädret var växlande och prognoserna hotade länge med kyligt, blåsigt och regnigt. På lördagen åkte jag tillsammans med ett par av cirkeldeltagarna till mina favoritmarker i Tripphult. Tvärtemot prognosen var det vindsdtilla och mestadels soligt. Fjärilarna var ute och flög och nästan alla de arter som brukar synas i slutet av maj visade sig. På söndagen var prognosen ännu sämre för att se flygande fjärilar, men det klarnade upp lagom till vi kom ut och vid Tripphult kom vinden från rätt håll för att vi skulle få nästan vindstilla.

Se bildspel med några bilder jag tog under lördag och söndag.

Midsommar. 27 juni

Även vår andra exkursion gick till Tripphult. Vädret var soligt,  lugnt och varmt dvs. perfekt fjärilsväder.

Vi såg tolv arter dagfjärilar och fem dagflygande nattfjärilar som vi kunde sätta namn på.

Två av dagfjärilarna var repetioner sedan förra gången: Rapsfjäril, som visade sig för den ena gruppen i maj, och en grönsnabbvinge. Ett mycket slitet exemplar med nästan inget grönt kvar. Bland nattfjärilarna var det ett par slitna allmän ängsmätare som stod för repetitionen.

Dagfjärilarna var: Ängssmygare, Rapsfjäril, Skogsvitvinge, Grönsnabbvinge, Silverblåvinge, Skogsnätfjäril, Prydlig pärlemorfjäril, Brunfläckig pärlemorfjäril, Svavelgul höfjäril, Luktgräsfjäril, Pärlgräsfjäril och Nässelfjäril.

Nattfjärilarna var Allmän ängsmätare, Tallmätare, Svartribbad vitvingemätare, Rutig buskmätare (liten buskmätare), Gulbrokigt slåtterfly och Rödfransad björnspinnare.

Se bildspel på de arter vi såg. Jag hade inte tid att fotografera, men här är gamla bilder på fjärilarna.