Fjärilar

Litteratur

För några år sedan fanns det inte någon aktuell litteratur om Sveriges fjärilar. År 2005 och framåt svängde det fullständigt och nu har vi tillgång till flera fina böcker med olika inriktning.

Mest aktuell för oss i Örebro län är kanske:

Dagfjärilar i Örebro och Västmanlands län.

Text, samt foton i naturen: Claes U. Eliasson. Artfoton: Thomas Persson Vinnersten, som fotograferat av fjärilar i Håkan Elmquists samling. Boken är utgiven av länsstyrelsen och delas ut gratis.


Nationalnyckeln: Fjärilar: Dagfjärilar

När den första volymen av Nationalnyckeln skulle ges ut 2005
valde man dagfjärilarna till att inleda serien om alla Sveriges djur,
växter och svampar. Boken innehåller 45 sidor med allmän text
om dagfjärilar, skrivet så att alla intresserade kan förstå.
Det finns bestämningsscheman till alla nordens dagfjärilar och
varje art presenteras på en och en halv sida i stort format.
Författaren till arttexterna är Claes U. Eliasson, som också skrivit
texten till boken om dagfjärilar i Örebro och Västmanlands län.

Läs mer på bokens hemsida

Det har senare kommit ut tre volymer till som handlat om olika grupper av fjärilar. September 2011 kom den senaste: Bronsmalar - rullvingemalar, där du bl.a kan läsa om häggspinnmalen som haft ett bra år i år, 2011.

Läs om Nationalnyckeln på deras hemsida


Fältnyckeln

Nationalnyckeln i pocket

Bilderna från Nationalnyckelns volym om dagfjärilar,
med korta sammanfattande texter av Bo Söderström
finns i en liten behändig fältmässig bok.

Läs mera om FältnyckelnEn första guide till dagfjärilar.

En översikt i pdf-format från Nationalnyckeln.

Hämtas gratis från deras web-plats


Nationalnyckeln: Fjärilar: Ädelspinnare - tofsspinnare

Behandlar spinnare och svärmare, 144 arter.Behandlar 9 av de 10 familjer som ingår i de överfamiljer där de fjärilar som brukar kallas spinnare eller svärmare ingår. Den tionde familjen är nattflyn med över 400 arter. De kommer i en annan volym.

Läs mer på bokens hemsida.


Nationalnyckeln: Fjärilar: Käkmalar - säckspinnare

Här tar nationalnyckeln upp de minsta och mest primitiva fjärilarna, 256 arter ur 13 familjer. Carl von Linné citeras från hans tal inför vetenskapsakademin 1739: ” Här i dessa små, och af oss så föraktade kräken, kunne vi finna de största Naturens mästerstycken…”

Läs mer på bokens hemsida.


Nationalnyckeln: Fjärilar: Bronsmalar - rullvingemalar

Från Nationalnyckelns sajt: ”Malar är en oerhört mångformig grupp bland fjärilarna. Totalt finns det över 1000 arter bara i Sverige. Även om de flesta malar är oansenliga uppmärksammas de ofta i media. Särskilt när spinnmalarnas larver uppträder i tusenden och åter tusenden och kaläter buskar och träd…”

Läs mer på bokens hemsida.


Svenska fjärilar

Bo Söderström

Boken tar upp alla Sveriges dagfjärilar och bastardsvärmare.

En fälthandbok där alla arter är fotograferade i naturen i naturlig ställning. Det gör att man t.ex. ser undersidan av en levande grönsnabbvinge och inte den bruna översidan på ett monterat exemplar. Utbredningskarta och ett diagram  som visar när arten flyger under året finns bredvid varje artbeskrivning. Arterna är sorterade på familjer, men inom familjerna är arterna sorterade så att de som är aktuella att jämföra finns på samma sida så ofta som möjligt. Man kan t.ex. koncentrera sig på sidan ”Violettskimrande guldvingar” eller ”Blåvingar i fjällen”

Min favoritfälthandbok alla kategorier!


Sveriges fjärilar

2011 kom den bok vi längtat efter, över både dagfjärilar och nattfjärilar.

Det är de större fjärilarna (makros) som finns med, 1091 arter. Alla med foto på levande fjäril vid artbeskrivningen. I slutet av boken finns planschsidor med foton på monterade exemplar av alla arterna.

En mycket fin bok, men lite dyr (850 kr + frakt). Du kan köpa den direkt från bokens hemsida.


Våra fjärilar

Håkan Elmquist och Göran Liljeberg.

Ännu en bra fälthandbok med alla Sveriges dagfjärilar.
Bilderna till artbeskrivningarna är de samma som i ”Dagfjärilar i Örebro och Västmanlands län”. Dessutom finns bilder på fjärilarna, fotograferade i naturen, samlade i ett fotogalleri.


Fjärilar.

Sterry och McKay. Bonniers naturguider

Denna bok handlar om fjärilar i hela Europa. Fördelen med detta är att här finns Europeiska Fjärilar man kan se på resa i Europa, men det innebär också att många av arterna som är med i boken inte finns i våra trakter.

En annan fördel med boken är att den tar upp en del nattfjärilar och inte bara dagfjärilar.


Slutligen ett par engelska böcker.

Några arter som förekommer i Sverige saknas på de brittiska öarna (du letar t.ex. förgäves efter parallellinjerad fältmätare och blåbärslundmätare), men de flesta svenska arterna finns med i dessa böcker.

Engelska böcker går lätt att att köpa från de svenska Internetbok-handlarna.


Field Guide to the Moths of Great Britain and Ireland

En mycket bra bok som med bilder och text tar upp alla makro-nattfjärilar i Storbritannien och Irland.


British Moths and Butterflies - a Photographic Guide

Som undertiteln visar är denna bok illustrerad helt med fotografier. Det finns inte mycket text, och den har inte med alla arter, men det är  MÅNGA och bra bilder, och den tar också upp en del mikro-lepidoptera.

850 makros, 85 dagfjärilar och 500 micros finns på bild.


Moths

av Michael Majerus är inte en artbok, men en allmän bok om nattfjärilarnas biologi.

För närvarande tyvärr ”out of print” (slutåld).