Hoppa direkt till art:

Fjärilar

Fjärilar i andra halvan av maj

I andra halvan av maj flyger fortfarande de arter som övervintrade som fullbildade fjärilar, och de första arterna som kläcktes ur puppor på våren, och nu kommer också de första arterna som övervintrade som larver

Fjärilar som flyger sedan tidigare

Fjärilar som just börjat flyga

Grönsnabbvinge
Callophrys rubi

Flyger i skogsgläntor, längs skogsvägar, i skogsbryn eller myrkanter.
Ovansidan på vingarna är brun, men fjärilen har alltid vingarna hopslagna när den inte flyger.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Grönsnabbvingen på Arkive.org

Skogsvisslare  
Erynnis tages

Flyger på torra marker. Ungefär samma som smultronvisslaren. Den flyger också snabbt och nära marken, och med sin diskreta färg är den ännu svårare att se än smultronvisslaren.


Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Tosteblåvinge
Celastrina argiolus

Lätt att känna igen eftersom det är den enda blåvingen som flyger så tidigt på året.

Toste är ett skånskt namn på brakved, och denna blåvinge kan ses i all skogsmark där brakved kan växa, vilket är nästan alla våra skogar.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Svartfläckig glanssmygare
Carterocephalus silvicola

Från sista veckan i maj flyger den i fuktig, blomrik skogsmark eller längs vägar och i gläntor i skog.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se


Rapsfjäril
Pieris napi

Vår vanligaste fjäril som flyger i två generationer från vår till höst. Liknar kålfjärilen men den har ett mörkt mönster på vingribborna, och larverna lever av andra korsblommiga växter. Saknas i skogs- och myrmark.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Rapsfjärilen på Arkive.org

Mindre blåvinge  
Cupido minimus

Vår minsta blåvinge är brun, men hanarna har några blå fjäll. Larven lever av getväppling och om du vill se den bör du leta där det växer getväppling.

Se bildspel

Mera hos  lepidoptera.se

Ängs-/skogsvitvinge
Leptider reali / sinapis

Flyger maj-juni i ängs- eller skogsmark.
De båda arterna är mycket svåra att skilja åt och de beskrevs inte som skilda arter förrän år 1988

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se om ängs- skogs- vitvinge

Kålfjäril
Pieris brassicae

Flyger i två generationer. Den första från mitten av maj.

Lite större än raps- och rov-fjärilarna.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Aurorafjäril   
Anthocaris cardamines

Flyger maj-juni i kulturpåverkad mark gärna nära skog. Hanen är lätt att känna igen på de orangea fälten på framvingarna. Honan saknar denna färg, men har samma grönspräckliga teckning på undersidan som hannen.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Mindre guldvinge
Lycaena phlaeas

Den mindre guldvingen har två generationer per år. Den första generationen flyger från slutet av maj till mitten av juni. Oftast på torra steniga platser där den flyger snabbt strax ovan marken.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Smultronvisslare  
Pyrgus malvae

Ses på torra ställen. Skogsvägar, skogsbryn, bergknallar.
Liten, diskret färgad och flyger snabbt nära marken. Den har beskrivits som att den liknar en dammtuss som flyger runt.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Prydlig pärlemorfjäril
Boloria euphrosyne

Den första pärlemorfjärilen att visa sig på försommaren. Flyger på öppna blomrika marker.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Allmän ängsmätare
Ematurga atomaria

En liten brunaktig fjäril som flyger i eller nära hedmark med ljung, men den är vanlig och kan dyka upp mer eller mindre var som helst.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Kamgräsfjäril  
Coenonympha pamphilus

Flyger långsammare än ängsmygaren, men ger också ett allmänt orange intryck i flykten. När den sätter sig visar den bara undersidan av vingarna. Flyger på ängs- och hagmarker av alla slag.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Citronfjäril   

Gonepteryx rhamni

Citronfjärilen tävlar med nässelfjärilen om att visa sig först på våren.

De första citronfjärilarna på våren är gula. Det beror på att hannarna börjar flyga ett par veckor innan honorna. De sitter alltid så att de visar undersidan på vingarna.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Kvickgräsfjäril  
Pararge aegeria

Ses mest längs skogsvägar och gläntor i skogen.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Nässelfjäril
Aglais urticae

Mer eller mindre tilltufsad av vintern kommer nässelfjärilen fram och visar sig i solvarmt läge så fort temperaturen tillåter.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.sePåfågelöga  
Inachis io

Liksom nässelfjärilen lever larven på nässlor. De fullbildade fjärilarna övervintrar och kommer fram tidigt på våren. De stora ögonfläckarna gör den lätt att känna igen

Se bildspel

Mera på lepidoptera.seVinbärsfuks   
Polygonia c-album

Fjärilen kan tas för en lite svagt färgad nässelfjäril, men lägg märke till hur flikiga vingarna är och att de har ett ljust c på undersidan på vingen. Hittas mest i skogsgläntor och skogsbryn.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se
Sorgmantel  
Nymphalis antiopa

Lätt att känna igen med sina mörka vingar med ljus kant. Den ljusa kanten är gräddgul på hösten och vit efter övervintring. Sorgmanteln förekommer mest i barrblandskog med björk och sälg.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se