Fjärilar

Dagflygande nattfjärilar

Som kontrast till dagfjärilar kallas alla andra fjärilar för nattfjärilar. En del av dessa flyger under dagen och kan var mycket vanliga. Eftersom nattfjärilsarterna är många fler, över 2000 arter i Sverige, finns det fler arter dagflygande nattfjärilar än det finns arter av dagfjärilar. Några av dem är relativt stora och lätta att känna igen och en del av dessa presenteras på denna sida.

Brun flickfjäril
Archiearis parthenias

Mycket tidig och ett trevligt vårtecken att titta efter. Flyger ofta redan i mars.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Gulbrokigt slåtterfly
Euclidia glyphica

Liten snabbt fladdrande fjäril som flyger lågt bland örter och gräs.

Flyger från slutet av maj till början av juli

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Allmän ängsmätare
Ematurga atomaria

En liten brunaktig fjäril som flyger i maj-juni i eller nära hedmark med ljung, men den är vanlig och kan dyka upp mer eller mindre var som helst.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Vitbrokigt slåtterfly
Callistege mi

Liknar det gulbrokiga slåtterflyt men känns igen på profilen av en gammal trollgumma på vingen.

Flyger från mitten av maj till slutet av juni.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Rutig (Liten) buskmätare Chiasmia clatrata

Den nattfjäril som oftast blir tagen för en dagfjäril (en nätfjäril) men de trådformiga antennerna visar att det är en nattfjäril.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Gulvingad fältmätare
Camptogramma bilineata

Flyger hela sommaren.

Ofta dagaktiv.

Kan vara beige- eller brun-färgad i stället för gul.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Svartribbad vitvingemätare
Siona lineata

Vanlig på ängsmark, särskilt med högt gräs. Aktiv hela dygnet.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Backfältmätare
Xanthorhoe montanata

Främst nattaktiv, men skräms lätt upp även dagtid.

Mer på lepidoptera.se

Humlelik dagsvärmare Hemaris fuciformis

Maskerad till en humla med sina genomskinliga vingar och gulsvartfärgade håriga kropp, men de avslöjas som svärmare när de står framför en blomma och suger nektar med sin sugsnabel.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Dyster fältmätare
Epirrhoe tristata

Skiljs från förväxlad fältmätare på prickarna i det vita bandet och det helt mörka bakre bandet.

Mer på lepidoptera.se

Sexfläckad bastardsvärmare
Zygaena filipendulae

Har flera släktingar i Sverige, men i Närke ser man bara denna art. Den är giftig och signalfärgad. Väldigt orädd och lätt att komma nära

Mer på lepidoptera.se

Förväxlad fältmätare
Epirrhoe alternata

Skiljs från dyster fältmätare på den tunna svarta linjen i det vita bandet och det mera grå bakre bandet.

Mer på lepidoptera.se

Allmän metallvingesvärmare
Adscita statices

Släkt med bastardsvärmarna men skimrar i blått/grönt.

Mer på lepidoptera.se

Rödfransad björnspinnare
Diacrisia sannio

Hannen är gul med röda kanter på framvingarna. Honan är orangefärgad med mörkare kanter.

Mer på lepidoptera.se

Allmänt gräsfly
Cerapteryx graminis

Flyger mest på natten men även på dagtid.

Mer på lepidoptera.se

Gammafly
Autographa gamma

En art som knappast övervintrar i Sverige, men flyger in varje år, ibland i stort antal, och förökar sig sedan här.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se