Fjärilar

Namn på fjärilar

Om du intresserat dig för fjärilar förut eller använder en gammal fjärilsbok märker du att många arter har fått nya namn. Det gäller både de vetenskapliga (latinska) namnen och de svenska.

Det är det svenska artprojektet och utgivningen av Nationalnyckeln som ligger bakom. I nationalnyckeln ska alla presenterade arter ha svenska namn, och det har också gett anledning till en revision av de nuvarande svenska namnen.

Du kan läsa om arbetet med nya svenska namn och hämta hem listor med de nya och gamla namnen på artdatabankens sida om svenska artnamn

Namn som ändrades var bl.a. sådana som innehöll ordet ”vanlig”. Det kan var helt missvisande om några år.
Ordet liten ersattes med mindre för att förbättra grammatiken. (”Tre små guldvingar”, är det tre ex. av liten guldvinge eller är det tre ovanligt små guldvingar.)
Namnet ska inte var direkt missvisande, ex. inte innehålla fel värdväxt för en fjärilslarv.

Namnet ska inte verka löjligt. Ex. Förväxlad blåvinge (när förväxlades den, och med vem?)

Tre exempel

Grönsnabbvinge

Hette tidigare Björnbärsnabbvinge.

Artnamnkommitténs motivering: "Björnbärssnabbvinge"  var baserat på det vetenskapliga artepitetet som i sin tur bygger på en felaktig uppfattning av värdväxten. Arten heter grönsnabbvinge i finlandssvenskan och beskriver därtill utmärkt artens utseende (vingundersidorna).

Hedblåvinge

Hette tidigare föränderlig blåvinge.

Artnamnkommitténs motivering: Namnet är långt och flera andra arter är lika variabla i utseende. Arten flyger på hedar och andra magra marker.

Skogspärlemorfjäril

Hette tidigare Allmän pärlemorfjäril.

Artnamnkommitténs motivering: ”Denna art är inte längre allmän i Sverige och dessutom vill Namnkommittén undvika dylika epitet. Arten flyger främst i skogstrakter varför Namnkommittén ansåg skogspärlemorfjäril vara lämpligt.”