Fjärilar

Vad är en fjäril?

Som alla insekter är fjärilarna leddjur med 6 ben och två par vingar.

Fjärilarna skiljer sig från andra insekter genom att


   Dagfjärilar

   Nattfjärilar

  • Dagaktiva
  • Ofta starkt färgade
  • Sitter med vingarna utfällda eller hopfällda rakt upp.
  • Har klubbformade antenner.
  • Oftast nattaktiva
  • Ofta kamouflagefärgade
  • Sitter ofta med vingarna taklagda över kroppen
  • Antennerna är trådformade eller kamformade

 

Ovan till vänster en nässelfjäril med nedfällda vingar och en skogspärlemorfjäril med uppfällda.

Nedan en påfågelöga som visar sina starka färger och klubbformade antenner.

Ovan till vänster en kamouflagefärgad Vågbräddad lavmätare och till höger att gammafly med taklagda vingar.

Nedan en hona och en hane av allmän ängsmätare med trådformade respektive kamformade antenner.

 

Nattfjäril eller dagfjäril

Dagfjärilarna är en grupp med fem närbesläktade familjer. I Sverige ca 150 arter

Nattfjärilarna är resten av fjärilarna. I Sverige ca 2600 arter. Många av nattfjärilarna är dagaktiva och eftersom de är så många är det fler dagflygande nattfjärilar än dagfjärilar i Sverige.

En hedblåvinge visar upp undersidan av vingarna. Tittar man närmare är färgerna koncentrerade till mycket små fjäll. Fjällen är egentligen ombildade hår.

En tallsvärmare suger nektar ur en flox-blomma

En rapsfjäril visar sugsnabeln

Ett allmänt bandfly rullar in sugsnabeln lite medan den går till nästa blomma.

  Några undantag: Fyra nattfjärilar som inte är diskreta nattflygare

Vitbandad björkfältmätare.

Denna fjäril kom flygande mot mig mitt på dagen och satte sig på en ljungplanta.

Större dagsvärmare

De flesta svärmarna är nattaktiva, men större dagsvärmaren flyger på dagtid som en liten kolibri från blomma till blomma.

Sexfläckad bastardsvärmare.

Bastardsvärmarna är verkligen inte nattaktiva eller kamouflagefärgade. De är i stället varningsfärgade och väldigt orädda. De innehåller giftiga ämnen som gör att den fågel som försöker äta den får ångra sig.

Svartribbad vitvingemätare

Vacker och dagaktiv mätare. Denna sög nektar ur en midsommarblomster på midsommardagen 2006