Fjärilar

Studiecirklar

Under 2010 och 2011 har vi i samarbete mellan Hallsbergs och Kumla naturskyddsföreningar, bedrivit fjärilsstudier i form av studiecirklar.

2010 gällde det dagfjärilar och

2011 gällde det nattfjärilar