Fjärilar

Fjärilar i bild

Här finns bilder på de flesta dagfjärilar som förekommer i trakten runt Hallsberg och dessutom några dagflygande nattfjärilar.

Listan på arter med bild (blå länkar) är inte fullständig, men den har en stark slagsida mot de tidigflygande arterna. Jag ska försöka lägga de in de andra inom kort

Familjen Tjockhuvudfjärilar Hesperidae

Smultronvisslare

Skogsvisslare

Ängssmygare

Mindre tåtelsmygare

Svartfläckig glanssmygare

Familjen riddarfjärilar Papilionidae

Makaonfjäril

Familjen vitfjärilar Pieridae

Kålfjäril

Rapsfjäril

Rovfjäril

Citronfjäril

Svavelgul höfjäril

Aurorafjäril

Ängs/Skogsvitvinge

Familjen juvelvingar Lycaenidae

Grönsnabbvinge

Mindre guldvinge

Vitfläckig guldvinge

Violettkantad guldvinge

Tosteblåvinge

Mindre blåvinge

Puktörneblåvinge

Silverblåvinge

Ängsblåvinge

Hedblåvinge

Ljungblåvinge

Violett blåvinge

Familjen praktfjärilar Nymphalidae

Nässelfjäril

Påfågelöga

Vinbärsfuks

Videfuks

Sorgmantel

Amiral

Tistelfjäril

Aspfjäril


Prydlig pärlemorfjäril

Brunfläckig pärlemorfjäril

Älggräspärlemorfjäril

Svartringlad päremorfjäril

Myrpärlemorfjäril

Ängspärlemorfjäril

Skogspärlemorfjäril

Silverstreckad pärlemorfjäril

Storfläckig pärlemorfjäril


Skogsnätfjäril

 

Kamgräsfjäril

Pärlgräsfjäril

Luktgräsfjäril

Kvickgräsfjäril

Vitgräsfjäril

Skogsgräsfjäril

Sandgräsfjäril

Tallgräsfjäril


Nattfjärilar

Brun flickfjäril

Allmän ängsmätare

Rutig buskmätare

Svartribbad vitvingemätare

Gulvingad fältmätare

Backfältmätare

Dyster fältmätare

Förväxlad fältmätare

Sexfläckig bastardsvärmare

Allmän metallvingesvärmare

Humlelik dagsvärmare

Gulbrokigt slåtterfly

Vitbrokigt slåtterfly

Gammafly

Allmänt gräsfly

Rödfransad björnspinnare