Hoppa direkt till art:

Fjärilar

Fjärilar i början av maj

I början av maj kan man få se de första arterna som övervintrade som puppor: Det är grönsnabbvinge, tosteblåvinge, rapsfjäril, vitvingarna och aurorafjäril. Och man kan dessutom se en dagflygande mätare: Allmän ängsmätare.

Fortfarande flyger de arter som övervintrade som fullbildade fjärilar.

Fjärilar som redan flugit en tid

Fjärilar som just börjat flyga

Citronfjäril

Citronfjärilen tävlar med nässelfjärilen om att visa sig först på våren.

De första citronfjärilarna på våren är gula. Det beror på att hannarna börjar flyga ett par veckor innan honorna. De sitter alltid så att de visar undersidan på vingarna.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Grönsnabbvinge

Flyger i skogsgläntor, längs skogsvägar, i skogsbryn eller myrkanter.
Ovansidan på vingarna är brun, men fjärilen har alltid vingarna hopslagna när den inte flyger.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Grönsnabbvingen på Arkive.org

Nässelfjäril

Mer eller mindre tilltufsad av vintern kommer nässelfjärilen fram och visar sig i solvarmt läge så fort temperaturen tillåter.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Tosteblåvinge

Lätt att känna igen eftersom det är den enda blåvingen som flyger så tidigt på året.

Toste är ett skånskt namn på brakved, och denna blåvinge kan ses i all skogsmark där brakved kan växa, vilket är nästan alla våra skogar.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Påfågelöga

Liksom nässelfjärilen lever larven på nässlor. De fullbildade fjärilarna övervintrar och kommer fram tidigt på våren. De stora ögonfläckarna gör den lätt att känna igen

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Rapsfjäril

Vår vanligaste fjäril som flyger i två generationer från vår till höst. Liknar kålfjärilen men den har ett mörkt mönster på vingribborna, och larverna lever av andra korsblommiga växter. Saknas i skogs- och myrmark.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Rapsfjärilen på Arkive.org

Vinbärsfuks

Fjärilen kan tas för en lite svagt färgad nässelfjäril, men lägg märke till hur flikiga vingarna är och att de har ett ljust c på undersidan på vingen. Hittas mest i skogsgläntor och skogsbryn.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se


Ängs-/skogsvitvinge
Leptider reali / sinapis

Flyger maj-juni i ängs- eller skogsmark.
De båda arterna är mycket svåra att skilja åt och de beskrevs inte som skilda arter förrän år 1988

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se om ängs- skogs- vitvinge

Sorgmantel

Lätt att känna igen med sina mörka vingar med ljus kant. Den ljusa kanten är gräddgul på hösten och vit efter övervintring. Sorgmanteln förekommer mest i barrblandskog med björk och sälg.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se


Aurorafjäril   
Anthocaris cardamines

Flyger maj-juni i kulturpåverkad mark gärna nära skog. Hanen är lätt att känna igen på de orangea fälten på framvingarna. Honan saknar denna färg, men har samma grönspräckliga teckning på undersidan som hannen.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.seAllmän ängsmätare
Ematurga atomaria

En liten brunaktig fjäril som flyger i eller nära hedmark med ljung, men den är vanlig och kan dyka upp mer eller mindre var som helst.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se