Hoppa direkt till art:

Fjärilar

Fjärilar i slutet av juni / början av juli
(veckan efter midsommar)

Högsommaren är inne. Den här perioden flyger flest fjärilar.

Mera text och bilder kommer senare.
Fjärilar som flyger sedan tidigare

Fjärilar som just börjat flyga

Nässelfjäril
Aglais urticae

Nässelfjärilarna var de första att flyga efter vintern. Nu kan nästa generation vara klar att ge sig ut på vingarna.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Svavelgul höfjäril  
Colias palaeno

Börjar flyga ca andra veckan i juni.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se

Ängssmygare  
Ochlodes sylvanus

Flyger snabbt och ger ett allmänt intryck i flykten. Ses oftast i ängsmark och blomrika vägkanter. I gläntor i näringsrikare skog.

Hannen (bild till vänster) skiljer sig från honan på ett svart doftfjällstreck på framvingen.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Mindre tåtelsmygare
Thymelicus lineola

Skiljer sig från ängssmygaren på avsaknaden av fläckar på både under- och ovansidan av vingarna. Den flyger på hög- och sensommar. I stort sett tar den vid när ängssmygaren slutar flyga.

Se bildspel

Mera på lepidoptera.se


Rapsfjäril
Pieris napi

Vår vanligaste fjäril som flyger i två generationer från vår till höst. Liknar kålfjärilen men den har ett mörkt mönster på vingribborna, och larverna lever av andra korsblommiga växter.

Se bildspel

Mer på lepidoptera.se

Rapsfjärilen på Arkive.org

Hedblåvinge
Plebejus idas

Flyger

Svår att skilja från ljungblåvinge, men det svarta bandet längs kanten av vingen är smalare och distinktare.

Mera på lepidoptera.se

Ängsblåvinge
Polyommatus semiargus

Flyger på blomrika marker från andra veckan i juni.

Undersidan är grå med svarta ögonfläckar men inget gult eller orange.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Ljungblåvinge
Plebejus argus

Flyger

Svår att skilja från hedblåvinge, men det svarta bandet längs kanten av vingen är bredare och suddigare.

Mera på lepidoptera.se


Puktörneblåvinge
Polyommatus icarus

Flyger på torra blomrika mrker från början av juni.

Känns igen på den vita kilen på bakvingen och den svarta fläcken långt ner på framvingen.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Vitfläckig guldvinge
Lycaena virgaurae

Flyger från början av juli. De vita fläckarna sitter på undersidan av vingen.

Mera hos lepidopterase

Silverblåvinge
Polyommatus amandus

Flyger från någon vecka in i juni.

Silverblå ovansida. Undersidan på vingarn har orange fläckar, men inget blått i dessa.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Skogspärlemorfjäril
Argynnis adippe

Flyger från sista veckan i juni. Skiljs från ängspärle-morfjäril bl.a. på raden av bruna fläckar på undersidan.

Mera på lepidoptera.se

Violett blåvinge
Plebejus optilete

Ängspärlemorfjäril
Argynnis aglaja

Flyger samtidigt som skogspärlemorfjärilen och liknar den, men skiljer sig bl.a. på den gröna tonen på undersidan.

Mera på lepidopterase

Brunfläckig pärlemorfjäril Boloria selene

Se bildspel


Älggräspärlemorfjäril
Brenthis ino


Se bildspel

Prydlig pärlemorfjäril  
Boloria euphrosyne

Den första pärlemorfjärilen att visa sig på försommaren. Flyger på öppna blomrika marker.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Myrpärlemorfjäril
Boloria aquilonaris

Skogsnätfjäril
Melitaea athalia

Luktgräsfjäril
Aphantopus hyperantus

En av våra vanligaste fjärilar. Flyger från mitten av juni.

Mera hos lepidoptera.se


Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus

Flyger långsammare än ängsmygaren, men ger också ett allmänt orange intryck i flykten. När den sätter sig visar den bara undersidan av vingarna. Flyger på ängs- och hagmarker av alla slag.

Se bildspel

Mera hos lepidoptera.se

Vitgräsfjäril
Lasiommata maera

Pärlgräsfjäril
Coenomympha arcania


Skogsgräsfjäril
Erebia ligea

Flyger från början av juli, men är vanlig bara vartannat år (udda år).

Mera på lepidoptera.se